MH BEAUTY | Microblading 95138 | Eyelashes extensions | Permanent Makeup in San Jose CA 95138

Services

Price List

Chân mày nếu có xóa cộng thêm $50
Tất cả đều bao dặm 1 lần từ 40-60 ngày
Microblading (Điêu Khắc Chân Mày) $399
Microblading Mix Shading $449
Shading Ombre (Phun Vi Chạm Hạt) $299
Aqua Lip Spray With Collagen (Phun Môi Aqualip Phủ Bóng Collagen) $399
Eyelid Spray (Phun Mí Mở Tròng) $249
Hút Thâm Làm Hồng Nhủ Hoa Công Nghệ Nhật $249
Hút Thâm Làm Hồng Bikini $349
Hút Thâm Nách $199
Hút Thâm Bẹn,Mông $249

Eyelashes Extension

Classic $69 Up
Volume (3D-5D) $89 Up
Volume (6D-8D) $99 Up
Wispy $119
Mega (8D-10D) $129

Facial

Phần Giải Sắc Tố Điều Trị Tàn Nhang $650 Up

100% hết sau 1 tháng.

Điều Trị Tàn Nhang Cộng Nám Mảng Lỗi Chân Lông To $850 Up

Waxing

Face

Eyebrows $16
Cheeks $10
Sideburns $15
Chin $10
Lip $10
Neck $10
Nose $10
Full Face $50

Body

Arms (Half) $30
Arms (Full) $50
Underarms $25
Back (Full) $50 & up
Bikini (Line) $45 & up
Brazilian $70 & up
Chest (Full) $50 & up
Fingers $10
Toes $10
Legs (Lower) $40
Legs (Upper) $40
Legs (Full) $65
Stomach $40
Stomach (Trip) $25